Kalendár 2013

  • Klient: Richard Holic
  • Dátum: január, 2013
  • Služby: Návrh, prepress – príprava na tlač, samotná digitálna tlač, viazanie, online objednávkový formulár a distribúcia
  • URL: http://www.richardholic.com

Návrh, prepress – príprava na tlač, samotná digitálna tlač, viazanie, online objednávkový formulár a distribúcia

kačo, živnosť