Medzi naších významných partnerov patria aj nadnárodné farmaceutické firmy, chemické labratória atď…